Terma Penggunaan ini menggariskan panduan dan peraturan untuk penggunaan laman Johnytim dan/atau mana-mana subdomainnya.

Dengan melawat laman web saya dan/atau mana-mana subdomainnya dan/atau membeli sesuatu dari saya, anda terlibat dalam “Perkhidmatan” saya dan bersetuju untuk terikat dengan terma penggunaan berikut (“Terma Penggunaan”, “Terma”), termasuk terma penggunaan dan dasar tambahan yang dirujuk di sini dan/atau tersedia dengan pautan. Terma Penggunaan ini digunakan untuk semua pengguna laman web, termasuk tanpa batasan pengguna yang merupakan pelawat, vendor, pelanggan, penjual, dan/atau penyumbang kandungan.